Arhive lunare: octombrie 2020

Autorizare ANRE 2020

Pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul energiei electrice a început de ieri sesiunea de toamnă, organizată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Anul acesta, având în vedere pandemia de Covid-19, persoanele care solicită sau au solicitat înscrierea la examenele de autorizare a persoanelor fizice, care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice trebuie să aducă la cunoștința autorității intenţia cu privire la participarea la examenul de autorizare. Astfel, persoanele intersate trebuie să transmită confirmarea participării la examenul de electrician autorizat, în cazul dosarelor depuse deja, aflate în starea “propus la examen”, la adresa de e-mail: [email protected] Persoanele care solicită înscrierea la această sesiune trebuie să depună un dosar întocmit în conformitate cu prevederile “Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice”. Tariful perceput pentru acordarea calității de electrician autorizat se achită de solicitant anterior depunerii documentației. Înscrierea cadidaților va avea loc până la data de 6 noiembrie 2020. Lista finală a tututor candidaților va fi publicată pe 16 noiembrie. Tot la aceeași dată va fi publicată lista aferentă fiecărui centru, cu precizarea seriei în care vor fi programați candidații. Examenele de autorizare vor începe de la data de 18 noiembrie 2020. ANRE menționează că programul de organizare și desfasurare a sesiunii de examene Toamnă 2020 ar putea suferi modificări în funcție de numărul solicitanților. 

Important de stiut pentru viitorii pensionari !Noul mecanism pentru cumpărarea de vechime în muncă: 16 întrebări și răspunsuri importante de care să ții cont

 Viitorii pensionari care au erioade în care nu au cotizat la sistemul de pensii o pot face, în prezent, prin semnarea unui contract de asigurare socială cu casa de pensii și prin plata unor sume către aceasta. Măsura introdusă de puțină vreme a generat mult interes, dar și o serie de întrebări și nelămuriri în rândul cititorilor noștri. În acest context, astăzi prezentăm o serie de întrebări și răspunsuri despre mecanismul ce permite acum completarea stagiului de cotizare la pensie.

1. Cine poate să plătească retroactiv contribuția la pensii? 

După cum stabilește OUG 163/2020, documentul care introduce acest mecanism,“persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale”.

2. Pot folosi mecanismul și cei care au lucrat în străinătate pentru perioade în care au cotizat acolo? 

Nu. Dacă au realizat stagii de cotizare în alte țări, cei interesați de „cumpărarea de vechime” nu pot apela la mecanismul apărut recent pentru a acoperi perioadele respective în care s-au plătit deja contribuții de asigurări sociale.

3.Pentru ce tipuri de pensii se va lua în calcul plata retroactivă a contribuției? 

Tot OUG 163/2020 ne dă răspunsul și la această întrebare. Mai exact, plățile retroactive ale contribuției la asigurările sociale (CAS) se pot face în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă.

 4. Cum pot să plătesc retroactiv contribuția la pensii? 

Prin încheierea unui contract cu casa teritorială de pensii de care aparține solicitantul, în care vor fi trecute perioada sau perioadele de asigurare, venitul asigurat, cota de contribuție de asigurări sociale din momentul semnării contractului și totalul cuantumului contribuției de asigurări sociale.

 5. Până când pot plăti în condițiile stabilite de OUG 163/2020? 

Aceste condiții pentru cumpărarea vechimii pentru pensie se vor aplica doar până la sfârșitul lunii august 2021, deoarece, de la 1 septembrie 2021, actuala Lege a pensiilor, care este Legea 263/2010, va fi înlocuită de Legea 127/2019, care conține deja această măsură.

 6. Cum se calculează sumele care trebuie plătite efectiv pentru vechimea în muncă? 

Când vine vorba de modul în care se calculează contribuția la CAS, OUG 163/2020 stabilește că, de fapt, se plătește cota de CAS (25%) aplicată la salariul minim brut în vigoare la data semnării contractului cu casa (în prezent, 2.230 de lei). Câteva exemple concrete de calcul se pot găsi în acest material.

 7. Dacă salariul minim sau cota CAS se modifică, contractele de asigurare vor fi afectate? 

Nu, deoarece sumele de plată se calculează în raport cu salariul minim brut și cota de contribuție de asigurări sociale din momentul semnării contractului, iar modificarea acestora nu va afecta plățile aflate în desfășurare.

 8. Trebuie să plătesc într-o tranșă suma calculată la semnarea contractului? 

Nu. Legat de plata efectivă a contribuției de asigurări sociale, cei interesați pot opta, așa cum apare și în modelul de contract conținut de OUG 163/2020, să plătească integral, într-o singură tranșă, sau în mai multe tranșe lunare.

 9. Ce risc dacă nu apuc să achit integral suma pe care m-am angajat s-o plătesc prin contract? 

„Contractul de asigurare socială încheiat conform prezentei ordonanțe de urgență își încetează aplicabilitatea la data la care contribuția de asigurări sociale datorată este achitată în întregime. În situația în care la data de 31 august 2021 contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate”, scrie în OUG 163/2020. De altfel, această situaței estedetaliată în acest material.

 10. Pot încheia cu casa de pensii un singur contract sau mai multe? 

Se pot încheia mai multe contracte succesive, cu condiția ca perioada totală asigurată să nu depășească șase ani. Adică, în situaţia în care, după data încetării aplicabilităţii contractului de asigurare socială, persoana interesată doreşte să se asigure în condiţiile OUG nr. 163/2020 pentru o nouă perioadă, poate încheia un nou contract de asigurare socială, respectând limita de șase ani.

 11. Pot să plătesc retroactiv contribuția chiar dacă am ieșit la pensie? 

Nu. Persoanele pensionate nu pot face plăți retroactive. De fapt, cadrul legal stabilește că poate cumpăra vechime doar persoana care “la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar”.

 12. Mai am puțin până la vârsta de pensionare. Pot plăti contribuția pentru acești ani, astfel încât să ies de-acum la pensie? 

Nu. Plata se face strict pentru perioade anterioare neasigurate. Plata contribuției de asigurări sociale se poate face pentru perioade de cel mult șase ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare. Totodată, ieșirea la pensie se poate face, conform Legii nr. 263/2010, doar atunci când sunt îndeplinite condițiile cumulative pentru obținerea unui tip de pensie.

 13. Am perioade în care angajatorul nu mi-a plătit contribuția la pensii. Pot face plăți retroactive pentru ele? 

Nu. Plățile retroactive se pot face strict pentru perioade neasigurate anterioare în care persoana interesată nu trebuia să fie asigurată în sistemul public de pensii, adică, potrivit OUG 163/2020, “nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia”. Or, pentru salariați este obligatorie asigurarea în sistemul public de pensii.

 14. Am trecut de vârsta de pensionare, dar încă lucrez. Pot plăti retroactiv contribuția? 

Da, este posibil, deoarece un individ aflat în această situație nu este încă pensionar. Totuși, trebuie precizat că, în acest caz, plățile se pot face doar pentru perioadele anterioare neasigurate de dinaintea îndeplinirii vârstei standard de pensionare. De exemplu, o persoană care a atins vârsta standard de pensionare în decembrie 2019 și încă lucrează poate face plăți pentru perioade anterioare neasigurate de dinainte de acea dată.

 15. Pot să plătesc retroactiv ca să mi se reducă vârsta de pensionare? 

Nu. Plata retroactivă a contribuției la pensii este strict pentru completarea stagiului de cotizare sau, cu alte cuvinte, a vechimii în muncă. Stagiul de cotizare este necesar pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială și pensia de invaliditate, potrivit Legii nr. 263/2010. Totuși, aceste plăți se pot face acum doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă. De exemplu, un bărbat născut în noiembrie 1970 poate obține pensia pentru limită de vârstă în noiembrie 2035, însă numai dacă are cel puțin 15 ani de stagiu de cotizare (adică 15 ani munciți legal). Vârsta standard de pensionare poate fi redusă, de exemplu, pentru persoanele care au lucrat în condiții deosebite.

 16. Sunt în altă țară și aș vrea, totuși, să plătesc retroactiv contribuția la pensii. Pot să fac asta? 

Da. Contractul de asigurare se poate încheia și de către un individ mandatat, adică desemnat prin procură specială, de către persoana interesată de plata retroactivă a contribuției. În același timp, plata se poate face inclusiv prin virament într-un cont bancar indicat de casa teritorială de pensii.Citește mai mult despre pensionariplata retroactiva a contributiei la pensiicontributia la pensiicascumparare vechime pensiepensieplata retroactiva cas

Noutati in domeniul obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu !

Au fost propuse mai multe schimbari legate de autorizația de securitate la incendiu. Noile prevederi urmează să fie adoptate prin Ordonanță de Urgență. Una dintre noutățile pe care le aduce proiectul o reprezintă memoriul tehnic privind îndeplinirea cerinței securitate la incendiu. Documentul va trebui elaborat de către proiectanții de construcții și amenajări, de echipamente, utilaje și instalații, împreună cu scenariile de securitate la incendiu. Memoriul tehnic va prezenta elementele tehnice esențiale necesare emiterii avizului de securitate la incendiu. Prin acesta vor fi stabilite principalele coordonate de proiectare și care, pentru emiterea autorizației de securitate la incendiu, se dezvoltă în scenariul de securitate la incendiu.

Consultanta de specialitate in domeniile protectiei muncii si psi.
www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
0744388349

Pentru clădirile puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, beneficiarii care fac dovada alocării fondurilor necesare sau a încheierii de contracte pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru conformarea construcției la cerința securitate la incendiu vor avea obligația să obțină această autorizație până la data de 31 decembrie 2021. Inițiatorii consideră că pentru astfel de situații, în care sunt în derulare investiții și se dovedește buna credință a beneficiarilor, este inoportună exercitarea actului de autoritate și aplicarea amenzii  contravenționale pentru funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu, până la finalizarea lucrărilor și obținerea acestui act administrativ.. Sunt propuse spre exceptare de la obligația de obținere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu lucrările care urmăresc, preponderent, îmbunătățirea altor cerințe fundamentale ale construcțiilor. Sunt avute în vedere, spre exemplu, lucrările de consolidare, intervențiile la acoperișul clădirii care constau în lucrări de înlocuire a învelitorii și a suportului acesteia, precum și cele pentru extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând construcțiilor existente, în vederea amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice ori executarea de lucrări la acestea. Această prevedere vizează, în principal, unitățile de învățământ din mediul rural, unde grupurile sanitare sunt amenajate în interiorul construcției de învățământ. La finele lunii august, funcționau fără autorizație de securitate la incendiu un număr de 2.891 spații de producție și depozitare, 3.102 spații pentru comerț. Pe de altă parte, din sfera instituțiilor publice, funcționau fără autorizație de securitate la incendiu 3.554 clădiri aparținând unităților de învățământ, 817 lăcașuri de cult, 560 spații pentru asistența socială, 242 clădiri sau spații de cultură și beneficiarul investiției, pe de altă parte, în ceea ce privește obținerea avizului, respectiv autorizației de securitate la incendiu. Autoritățile administrației publice centrale și celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București sau județene vor avea obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. Conform proiectului, urmează să fie eliminată obligația de notificare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov în ceea ce privește numirea și schimbarea din funcție a cadrului tehnic, având în vedere caracterul inutil și birocratic al acestei obligații.