Angajații din sectorul privat se simt epuizați, depresivi și singuri

70% dintre angajații români, participanți la studiul “Sănătatea mintală și emoțională în context profesional”, realizat de Mind Education, se declară epuizați sau sunt în prag de epuizare, în timp ce aproape 60% resimt stări accentuate de depresie sau sunt expuși acestui risc. Mai mult decât atât, peste 60% se confruntă cu stări de anxietate, iar 1 din 3 respondenți se simte singur.

Provocările emoționale și mintale sunt mai frecvente în rândul persoanelor sub 40 de ani, care trăiesc sentimente de singurătate și stări de anxietate mai intense față de celelalte categorii de vârstă. În ceea ce privește industriile investigate, angajații din domeniul financiar au cea mai precară sănătate mintală.

Pandemia cauzată de noul coronavirus a provocat, în ultimii doi ani, o creștere alarmantă a dezechilibrelor mintale și emoționale în rândul angajaților români. Oamenii s-au confruntat mai des ca niciodată cu frici, îngrijorări și gânduri legate de un viitor profesional și personal incert, ceea ce a accentuat sentimentele de singurătate și izolarea.

Conform studiului “Sănătatea mintală și emoțională în context profesional”, realizat de compania de consultanță în psihologie, Mind Education, pe un eșantion de peste 1200 de participanți, sentimentele de singurătate, stresul, precum și pierderea speranței și încrederii într-un viitor personal și profesional mai bun sunt principalii factori care fragilizează sănătatea mintală a angajaților români.

Așa se face că 70% dintre ei se declară epuizați sau în prag de epuizare, aproape 60% trăiesc stări accentuate de depresie sau sunt expuși acestui risc, iar peste 60% se confruntă cu anxietatea în mod curent. Deși sentimentul de singurătate este una dintre principalele provocări ale angajaților români (“1 din 3 se simte singur”), persoanele sub 40 de ani sunt mai afectate decât celelalte categorii de vârstă.

“Principalele surse de stres și îngrijorări care au contribuit la această criză a sănătății mintale și emoționale au fost schimbările din ultimii ani. Era de așteptat ca epuizarea, depresia și anxietatea să nu ne ocolească nici pe noi, cifrele studiului nostru încadrându-se într-un tablou global deloc optimist. Epuizarea profesională se manifestă, de regulă, prin performanța scăzută la muncă, nu ne putem duce la bun sfârșit task-urile, ne certăm cu colegii, absentăm etc. Aceasta favorizează instalarea depresiei, pe care o ducem și acasă, contaminând relațiile cu cei apropiați.

Cum recunosc că am o sănătate emoțională și mintală fragilizată

  • Somn precar (insomnii, dificutăți de adormire sau trezire, somn insuficient, întrerupt)
  • Lipsa rutinelor de grijă de sine (mișcare, disciplină alimentară)
  • Pierderea vitalității și a dorinței sexuale
  • Disconfort fizic (dureri musculare, migrene etc.)
  • Stări de anxietate, îngrijorări dificil de gestionat
  • Stări de depresie
  • Reactivitate crescută în relațiile cu ceilalți, care degenerează în conflicte
  • Dificultăți de colaborare la muncă
  • Erori, superficialitate în rezolvarea sarcinilor și întârzieri in finalizarea lor
  • Dificultatea de a învăța lucruri noi și de a primi feedback

Cât privește realitatea din industriile investigate, cei mai vulnerabili par a fi angajații din domeniul financiar, care au răspuns că se confruntă cu stări de depresie, anxietate, pierderea speranței și încrederii într-un viitor personal și profesional mai bun și auîngrijorări financiare sau legate de muncă. La polul opus se află persoanele care lucrează în domeniul public.

PREZENTARE

PROTECTIA MUNCII in denumirea actuala de securitate si sanatate in munca (ssm), respectiv psi , in denumirea actuala de aparare impotriva incendiilor (situatii de urgenta) , reprezinta doua domenii de activitate obligatorii pentru orice societate comerciala si institutie publica.

Asigurarea masurilor de securitate si sanatate in munca in cadrul unitatii pe care o conducetii, va reduce numarului de accidente de munca fapt ce va duce la cresterea cifrei de afacerii a societatii pe care o administrati si de asemenea va poate elimina amenzile date de organele de control ale statului, respectiv inspectorii de control din cadrul ITM , IGSU si ISCIRSC BE SAFE SRL ( fosta PFA NICOLAE GH MIHAI), este autorizata de ITM Bucuresti, IGSU si ISCIR IT Bucuresti pentru a efectua servicii complete de protectia muncii, situatii de urgenta , servicii de operator RSVTI si medicina muncii (in colaborare). Serviciile sunt realizate in conformitate cu legislatia in materie respectiv Legea 319/2006 a SSM, Legea 307/2006 a apararii impotriva incendiilor, Legea 481/2004 a protectie civile si Legea 64/2008 a ISCIR.

ing Mihai Nicolae, Coordonator SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Servicii profesionale SC BE SAFE SRL

Politica noastra este de a stabili impreuna cu fiecare potential client strategia si nevoile fiecaruia pentru a rezolva problemele care pot aparea in cazul controalelor de specialitate si pentru a evita accidentele de munca, incendiile, etc. Asiguram informatii de specialitate, astfel incat dvs. sa puteti beneficia de nivelul maxim de calitate al serviciilor oferite.

Infiintat in anul 2014, Serviciul extern de prevenire si protectie PFA NICOLAE GH MIHAI transformat in anul 2023 in SC BE SAFE SRL, este abilitat de Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti de IGSU si ISCIR IT Bucuresti si ofera clientilor existenti servicii profesionale de calitate in conformitate cu legislatia in materie.

SC BE SAFE SRL (fost PFA Nicolae GH Mihai), are o echipa cu o experienta de peste 20 ani in efectuarea de servicii in domeniile protectiei muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si Operator RSVTI , orasul Bucuresti si zonele limitrofe in marja a maxim 150 km de Bucuresti, fiind principala noastra piata de desfacere, in care avem o mare si diversificata experienta in domeniile mai sus mentionate.

Noi respectam proceduri clare de lucru, care asigura un nivel ridicat si constant in calitatea serviciilor oferite.

Pentru noi este important ca fiecare client sa fie multumit si de aceea ii punem la dispozitie, disponibilitatea noastra pentru orice sugestie sau imbunatatire a ofertei curente sau a serviciilor oferite.

Serviciile noastre se adreseaza tuturor societatilor, institutiilor si organizatiilor care au lucratori, indiferent de forma de activitate pe care o desfasoara, de complexitatea acesteia si de numarul de salariati din organigrama.

Vom fi cu siguranta un sprijin real in cresterea afacerii dumneavoastra.

Ce trebuie sa contina dosarul de personal al salariatului: lista documentelor obligatorii

copii dupa actele de identitate ale angajatului: buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie;
copii dupa actele de studii/calificari/formare profesionala; 
formularul de candidatura (inclusiv CV si, eventual, scrisori de referinta); 
cererea de angajare; 
informarea prealabila la angajare;  
certificatul medical „apt de angajare“ de la medicul de medicina a muncii; 
fisa de instruire la angajare privind sanatatea si securitatea in munca; 
copie de pe carnetul de munca, dupa caz; 
certificatul de cazier judiciar sau declaratia pe proprie raspundere ca angajatul nu a suferit condamnari; 
permisul de munca – daca angajatul este cetatean strain;  
fisa postului; 
contractul individual de munca; 
actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca (de exemplu: act aditional pentru clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta,
clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate, act aditional pentru modificari ale salariului sau ale functiei); 
copii dupa actele de identitate ale persoanelor aflate in intretinere (certificat de nastere, certificat de casatorie, carte/buletin de identitate etc.); 
copie dupa livretul militar – daca este cazul; 
copie dupa permisul de conducere – daca este cazul;

AVIZELE SI AUTORIZATIILE DE SECURITATE LA INCENDIU VOR FI OBTINUTE MAI USOR

Procesul de avizare și de emitere a autorizațiile de securitate la incendiu urmează să fie simplifica și clarificat. Normele în cauză, aprobate în anul 2016, vor fi modificate și completate.

Astfel, va fi simplificată procedura de emitere a avizului de securitate la incendiu prin reducerea informațiilor solicitate în această etapă. Normele metodologice în vigoare impun ca pentru obținerea avizului de securitate la incendiu să fie depusă o documentație complexă ce impune un volum însemnat de documente întocmite. Odată cu introducerea scenariului de securitate la incendiu preliminar vor fi create premisele simplificării procedurii în sensul în care se reduc atât documentele care trebuie depuse, cât și informațiile ce trebuie furnizate în această etapă. De asemenea, va fi simplificată procedura de emitere a autorizației de securitate la incendiu, atât în ceea ce privește documentele depuse, a conținutului acestora și a aspectelor verificate de specialiștii structurilor de avizare/autorizare.

Emiterea avizelor de securitate la incendiu în etapa SF și DALI În practică s-a constatat că proiectanții, din diferite motive, omit să prevadă în documentațiile tehnice întocmite la faza SF sau DALI măsuri de apărare împotriva incendiilor prevăzute de reglementările tehnice de proiectare. Din cauza acestui fapt nu sunt aprobate fonduri și pentru realizarea acestor măsuri, care sunt solicitate, ulterior, în vederea emiterii avizului de securitate la incendiu și autorizației de construire. Astfel, apare un blocaj în procesul de realizare a acestor investiții publice deoarece trebuie suplimentate fondurile deja aprobate în etapa anterioară. Pentru a elimina aceste disfuncționalități, avizul de securitate la incendiu va putea fi emis în etapa SF sau DALI, etapă în cadrul căreia pot fi verificate măsurile de apărare împotriva incendiilor și adoptate fondurile necesare implementării. Alte măsuri De asemenea, mai sunt prevăzute măsuri menite să simplifice procedura de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă: * introducerea structurii cadru a scenariului de securitate la incendiu preliminar; * introducerea unui model unic de cerere de emitere a avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă; * crearea posibilității de depunere a pieselor scrise și desenate în copie; * efectuarea unor modificări la structura și conținutul scenariului de securitate la incendiu. * clarificarea unor aspecte care au rezultat din aplicarea Normelor metodologice în ceea ce privește modul de prezentare și însușire de către cei în drept a documentațiilor tehnice și a datei la care se iau în considerare reglementările tehnice aplicabile.

Concedierea disciplinara 2022. Procedura in vigoare, pas cu pas

Sunt considerate abateri disciplinare actiunile sau inactiunile prevazute in Regulamentul intern al unitatii. Astfel o actiune sau inactiune nu poate fi considerata abatere disciplinara daca ea nu a fost prevazuta astfel in Regulamentul intern. Cea mai frecventa abatere disciplinara este absenta nemotivata a salariatului de la programul de lucru.

Procedura sanctionarii salariatului pentu absente nemotivate incepe prin intocmirea unui referat. Astfel, persoana care sesizeaza absenta salariatului va intocmi un referat constatator privind situatia constatata. In baza acestui referat, angajatorul emite o decizie prin care numeste o persoana sau o comisie formata din mai multe persoane care sa efectueze cercetarea disciplinara.

In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul:

– sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa;
– sa ofere comisiei sau persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare;
– sa fie asistat, la cererea sa, de catre un consultant extern specializat in legislatia munci sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Neprezentarea salariatului la convocare fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara realizarea cercetarii disciplinare prealabile (art. 251 alin. (3) din Codul muncii).

Astfel, pot exista doua situatii:


1. Salariatul nu se prezinta la convocare la cercetarea disciplinara, caz in care angajatorul poate dispune sanctionarea discilinara a salariatului;
2. Salariatul se prezinta la cercetarea disciplinara. In acest caz, se incheie un proces verbal in care se mentioneaza apararile salariatului.

Daca angajatorul inlatura intemeiat apararile formulate de salariat sau acesta nu se prezinta la cercetare, se poate emite decizia de sanctionare. Sanctiunea disciplinara poate consta in concediere disciplinara daca abaterea disciplinara este grava.

Conform art. 252 din Codul muncii, angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.  Termenul de 30 de zile se socoteste de la data inregistrarii raportului final al cercetarii disciplinare prealabile la registratura unitatii( conform Deciziei ICCJ nr. 16 din 12 noiembrie 2012).

Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea, in cazul in care salariatul nu se prezinta;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

Conform art. 4 alin. (1) lit. e) din HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii.

Astfel, in termen de 3 zile lucratoare, absentele nemotivate se inregistreaza in Revisal. Suspendarea inceteaza in ziua in care salariatul se prezinta la serviciu sau in ziua in care contractul individual de munca inceteaza (daca salariatul nu se mai prezinta la serviciu).

Soluțiile eficiente la care pot apela firmele pentru a-și spori productivitatea

Productivitatea reprezintă un aspect important atunci când vine vorba de profitul și dezvoltarea unei companii. Așadar, antreprenorii trebuie să caute mereu cele mai bune soluții cu ajutorul cărora să aibă parte de un randament crescut în rândul angajaților și, implicit, o eficientizare a activității profesionale. Iată câteva sfaturi utile pentru companii, ca să își sporească productivitatea.

Servicii profesionale autorizate:www.protectiamuncii-psi-iscir.ro

Investiții în educația salariaților

Nivelul pregătirii profesionale în rândul angajaților reprezintă un factor important atunci când vine vorba de evoluția unui business. Drept urmare, orice firmă care urmărește eficientizarea activității, implicit o productivitate mărită, trebuie să investească în parcursul profesional al angajaților. Antreprenorii își pot trimite personalul la anumite cursuri de specializare și traininguri specifice, cu ajutorul cărora subalternii să dobândească noi cunoștințe în domeniul lor de activitate. În felul acesta, salariații se vor simți apreciați în cadrul companiei, vor putea primi pe mână proiecte mult mai importante, nu vor mai fi copleșiți de rutină și eficiența lor va spori.

Beneficii pentru personal

Ca să rămână motivat și să dea cel mai bun randament în mod constant, este necesar ca angajatorul să ofere personalului o serie de beneficii. De exemplu, companiile pot deconta transportul angajaților și pot suporta costul asigurărilor auto. pentru cei care dețin o mașină personală. De asemenea, pentru o productivitate sporită, antreprenorii mai pot pune la dispoziție măriri salariale și bonusuri de performanță pentru cei care dau randamentul maxim. În plus, o altă soluție ar fi oferirea de zile suplimentare de concediu, mai ales după o perioadă încărcată cu proiecte, împreună cu carduri cadou, vouchere de vacanță, abonamente la clinici private de sănătate sau la săli de fitness.

Un program flexibil adaptat după nevoile angajaților

Un alt aspect important care influențează în mod direct productivitatea în cadrul firmei îl reprezintă programul. De aceea, firmele le pot pune la dispoziție angajaților un program flexibil. Mai exact, oamenii pot să își exercite atribuțiile profesionale din orice loc își doresc, cu precădere din confortul propriei locuințe. Odată ce vor lucra într-un mediu plăcut, familiar, aceștia se vor simți mai relaxați, pentru că nu vor mai fi obligați să respecte anumite reguli specifice muncii de la birou. Vor avea ocazia să mănânce atunci când își doresc, fără să aibă o pauză de masă prestabilită, și nici nu vor mai fi obligați să respecte o anumită ținută vestimentară.

Un spațiu special amenajat pentru relaxarea angajaților

Din cauza volumului mare de lucru, a stresului sau a oboselii, randamentul personalului poate scădea, iar productivitatea va fi afectată. Drept urmare, antreprenorii le pot pune la dispoziție un spațiu special amenajat pentru a se relaxa, ca să își recapete energia atunci când task-urile îi copleșesc. De exemplu, în locul respectiv, salariații pot să practice activități sportive, să se relaxeze pe fotolii, să asculte muzică, să citească sau să desfășoare alte activități recreative.

Externalizarea serviciilor

În funcție de bugetul și planul de afaceri, companiile pot apela la externalizarea anumitor servicii, pentru a reduce din costuri, iar activitatea să se eficientizeze. Mai exact, firmele apelează la specialiști într-un anumit domeniu de activitate, pe care îi contractează pentru a prelua unele sarcini de muncă, fie ale unui număr redus de angajați, fie ale unui întreg departament. În consecință, antreprenorii nu vor mai fi obligați să mai instruiască angajați fără experiență, cărora să le ofere salariu și alte beneficii, ci vor apela la serviciile unor profesioniști, deci vor scădea costurile. În plus, oamenii de afaceri vor privi raporturi lunare pe baza cărora să ia decizii ce pot duce la dezvoltarea businessului lor. Servicii ssm si psi si op resvti:

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro

Acestea sunt doar câteva dintre soluțiile la care pot apela companiile pentru a-și spori productivitatea.

Sursa foto: Shutterstock