Arhive lunare: decembrie 2019

NORME SSM. AUTORIZATIE PENTRU DETINEREA, UTILIZAREA SI COMERCIALIZAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE

Va precizam ca Legea nr. 360/2003 stabileste cadrul normativ general pentru controlul efectiv si supravegherea eficienta a regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului impotriva actiunii negative a substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Nu mai este prevazuta obligativitatea obtinerii unei autorizatii pentru detinerea, utilizarea si comercializarea substantelor chimice periculoase.
Utilizatorii au obligatia sa foloseasca substantele si preparatele chimice periculoase restrictionate la utilizare numai cu respectarea conditiilor de restrictionare stabilite de actele normative specifice.

IMPORTANT:
Inainte de inceperea activitatii, producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii sunt obligati sa furnizeze inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea, lista cu substantele si preparatele chimice periculoase pe care le vor detine, cu precizarea categoriei din care fac parte.

SPETA!CERTIFICAT MEDICAL FARA STAGIU DE COTIZARE. CE OPTIUNI ARE ANGAJATORUL?

In cazul unui certificat medical fara stagiu de cotizare, avem un salariat care de la 1 iulie a intrat in certificat medical (initial) cu cod 01, in luna noiembrie neindeplinind astfel conditiile stagiului minim de cotizare, iar in decembrie aduce un alt certificat medical tot cu cod 01 (in continuare). Vom vedea daca societatea poate plati din fondul de salarii aceste concedii, fara a solicita recuperarea sumelor de la FNUASS, precum si in ce fel se declara in declaratia 112 in cele doua luni.

Raspuns:

In situatia in care un salariat nu indeplineste conditia stagiului de cotizare, acesta nu are dreptul la concediu medical si indemnizatie de incapacitate temporara de munca.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Norma din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, asiguratii beneficiaza de concedii si indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)indeplinesc stagiul minim de asigurare prevazut la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)prezinta adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR DE AUTORIZARE A DEPOZITELOR DE MATERII EXPLOZIVE

Reglementarea activitatilor de autorizare a depozitelor de materii explozive este stabilita prin normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnicienilor aprobate prin HG nr. 536/2002.

„La autorizarea depozitului de exploziv fitilul detonant unde va fi depozitat, cu exploziv sau capse?”

Materiile explozive trebuie pastrate numai in locuri special amenajate si destinate in acest scop.

Dupa destinatie, perioada de folosire si amplasament, depozitele de materii explozive se clasifica astfel:
a) uzinale la producator – din care se alimenteaza depozitele beneficiarilor;

b) de baza – din care se face aprovizionarea depozitelor de consum;

c) de consum – din care sunt aprovizionati artificierii;

d) complexe – in care o parte este amenajata ca depozit de baza, iar cealalta, ca depozit de consum;

e) permanente – care pot fi de baza sau de consum, cu timp de folosire mai mare de 2 ani;

f) temporare – care pot fi numai depozite de consum, cu timp de folosire pana la un an;

g) de suprafata – care constau in una sau mai multe cladiri, bordeie sau camere amenajate in coasta unui deal;

h) subterane – care constau in constructii miniere pentru acces, depozitare, manuire si distribuire, inclusiv instalatii, accesorii si auxiliare, necesare deservirii depozitului;

i) mixte – care constau in cladiri la suprafata si camere subterane.

In vederea obtinerii autorizarii, constructiile depozitelor de materii explozive, de suprafata si subterane, vor consta in:

a) incaperi pentru depozitarea diferitelor tipuri de explozivi propriu-zisi;

b) incaperi pentru depozitarea mijloacelor de initiere si aprindere;

c) incaperi pentru deschiderea ambalajelor si distribuirea explozivilor propriu-zisi (anticamere sau camere separate);

d) incaperi pentru deschiderea ambalajelor si distribuirea mijloacelor de initiere si aprindere (anticamere sau camere separate);

e) cai de acces la constructii care, in cazul depozitelor subterane, sunt constituite din lucrari de tip minier (puturi, galerii, planuri inclinate).

ATENTIE!

Date fiind cele prezentate, mijloacele de initiere si aprindere (capsele si fitilele de amorsare sau detonante) pot fi depozitate in aceaiasi incapere daca nu exista incompatibilitati intre ele, dar diferita de incaperea unde vor fi depozitate materialele explozive.

Cladirile depozitelor de materii explozive de suprafata trebuie sa fie construite din materiale incombustibile si sa aiba acoperisuri de tip usor, cu exceptia depozitelor de consum cu capacitate mai mica de 2.000 kg in echivalent trotil, precum si a constructiilor folosite ca depozite temporare, al caror acoperis poate fi executat si din materiale combustibile ignifugate sau placate cu materiale incombustibile.

Cladirile destinate depozitarii materiilor explozive pe baza de nitroglicerina sau nitroglicoli in proportie mai mare de 6% trebuie sa fie prevazute cu acoperis cu izolatie termica incombustibila sau cu poduri cu acces interzis.