Noutăți privind ucenicia la locul de muncă, oficializate: Perioada de probă, actele necesare și alte modificări aduse

Normele de aplicare care însoțesc Legea privind ucenicia la locul de muncă au fost recent modificate printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial. Documentul vizează aspecte ce țin de perioada de probă, convenția încheiată pentru primirea subvențiilor de la stat și documentele necesare încheierii contractului de ucenicie.

Hotărârea de Guvern nr. 423/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă a apărut vineri în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 531 și se aplică de atunci.
O primă chestiune adusă de acest HG este legată de durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie – pentru nivelul 1 de calificare proiectul propune un minim de 180 de ore. În lege scrie că durata unui contract de ucenicie pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1 este de șase luni. Restul minimelor, pentru celelalte niveluri de calificare, rămân neschimbate (360, 720 și 1.080 de ore).
În rândul documentelor necesare pentru încheierea contractului de ucenicie s-a înscris acum și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că ucenicul nu deține calificarea pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă și din care să reiasă că în ultimii doi ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui. Această declarație înlocuiește copia contractul de formare profesională.
Apoi, HG nr. 423/2019 vine cu lămuriri privind perioada de probă în cazul uceniciei. Persoana selectată în vederea angajării ca ucenic va trebui neapărat informată de angajator privind durata perioadei de probă (cel mult 30 de zile). Se mai prevede și că contractul de prestări servicii de formare profesională se va încheia abia după ce se termină perioada de probă.
Cât privește acordarea sumelor de la agențiilor de muncă (subvențiile acordate pentru cei care lucrează cu ucenici), hotărârea Guvernului dublează termenul în care se pot încheia convențiile cu agențiile pentru primirea acelor subvenții – mai exact, perioada e de 60 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă.
De altfel, se aduce inclusiv un nou model de astfel de convenție care se încheie cu agenția de muncă.
De asemenea, normele recent actualizate detaliează și situația femeilor gravide aflate în desfășurarea unui program de ucenicie. Normele prevăd acum și că, în cazul suspendării contractului, acesta poate fi prelungit, prin act adițional (ce se va înregistra în Revisal), după încetarea suspendării, cu acordul scris al părților, pentru finalizarea programului de ucenicie, numai dacă contractul nu a încetat de drept în perioada cât a fost suspendat, așa cum prevede Codul muncii că se poate întâmpla.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *