Politica internă privind hărțuirea la muncă este, mai nou, obligatorie pentru angajatori

Patronii sunt obligați să întocmească o politică internă privind hărțuirea la locul de muncă, conform unui act normativ care se aplică deja de câteva zile. Aceasta trebuie să conțină, printre altele, măsuri antihărțuire și o procedură de primire și soluționare a plângerilor de hărțuire ale salariaților.

Măsura este inclusă în Hotărârea Guvernului nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Aceasta a apărut pe 2 mai 2019 în Monitorul Oficial și se aplică deja de la acea dată.
Una dintre principalele noutăți introduse de Guvern se referă la întocmirea unei politici interne privind hărțuirea la locul de muncă. Concret, angajatorii sunt obligați să aibă o politică internă clară în domeniul relațiilor de muncă, „care să vizeze eliminarea toleranței la hărțuirea la locul de muncă și măsuri antihărțuire”, așa cum scrie în actul normativ.
Așadar, politica internă trebuie să conțină măsuri pentru prevenirea și combaterea hărțuirii la muncă. Totodată, politica trebuie să includă o procedură de depunere, de către salariați, a plângerilor de hărțuire sexuală sau de comportament inadecvat la locul de muncă și de soluționare a acestora.
Practic, pentru a face această politică internă, conducerea firmei trebuie să colaboreze cu specialiștii proprii din domeniile resurse umane, economic, juridic, dar și cu reprezentanții sindicali și responsabilul cu egalitatea de șanse, acolo unde aceștia există.
Structura orientativă a politicii interne privind hărțuirea la muncă trebuie să cuprindă următoarele informații:
principii directoare;
cadrul legal;
scopul și domeniul de aplicare;
hărțuirea la locul de muncă, cu detalierea definiției și comportamentelor și atitudinilor nedorite;
hărțuirea sexuală, cu detalierea definiției și comportamentelor și atitudinilor nedorite;
măsuri preventive, cu detalierea posibilelor măsuri și sancțiuni care pot fi aplicate în cazul hărțuirii la locul de muncă;
măsuri proactive, cu stabilirea rolului și responsabilităților concrete atât în sarcina angajatorului, cât și a salariaților;
reguli de confidențialitate;
măsuri preliminare privind soluționarea sesizărilor la nivelul angajatorului;
modalitățile de soluționare a sesizărilor la nivelul angajatorului;
stabilirea concluziilor privind analiza sesizărilor și a măsurilor dispuse la nivelul angajatorului.
Însă angajatorii au și alte obligații în legătură cu politica internă respectivă. În esență, firmele trebuie să informeze și să instruiască salariații proprii, astfel încât aceștia să aibă o înțelegere comună asupra politicii privind hărțuirea și să știe cum se pot raporta situațiile de acest gen.
De asemenea, companiile mai sunt obligate să promoveze o atitudine bazată pe respect reciproc și bună colaborare. Astfel, salariații vor avea un comportament profesional la birou, inclusiv la întâlnirile în interes de serviciu din afara sediului sau în timpul liber și în mediul online.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *