Speta de lucru: REDUCEREA timpului de lucru recomandat de medic, cum se plateste !?

O societate are o salariata angajata cu CIM pe durata nedeterminata, cu norma intrega de 8 ore/zi. Salariata a avut concediu medical cu cod 14, dupa care aceeasi salariata a primit un referat medical in care se propune de catre medicul curant reducerea temporara a timpului de munca cu 1/2 din durata normal Va rog sa ne indicati daca, reducerea timpului de munca cu 1/2 ce i-a fost recomandata salariatei prin referatul medical metionat, datorita acestui cod de boala 14, atrage dupa sine pe langa reducerea normei si reducerea salariului proportional cu norma?

In conformitate cu art. 19 alin. (1) din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate stabileste ca indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca.
In baza recomandarii medicului curant, salariatei trebuie sa i se elibereze de medic certificat medical pentru reducerea timpului de munca cu o patrime.
Alin. (2) al art. 19 stabileste ca, indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape.
Aceasta indemnizatie se suporta integral din FNUASS. Ea se plateste de angajator iar acesta o recupereaza in conditiile in care se recupereaza orice alta indemnizatie medicala. Salariata va presta activitate 6 ore pentru care va fi remunerata cu salariu iar pentru cele doua ore in care nu presteaza activitate va fi remunerata cu indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru in baza certificatului medical.
De retinut:
La art. 3 alin. (2) lit. o) din HG 905/2017 sunt prevazute perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale. Prin urmare, reducerea timpului de lucru nu se inregistreaza in Revisal intrucat se acorda pe baza de certificat medical.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *