Arhive lunare: septembrie 2017

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA. IN CE CONDITII ESTE OBLIGATORIU PENTRU SOCIETATI !

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
grup
Angajatorii care detin companii cu un anume numar de salariati trebuie sa intocmeasca si contractul colectiv de munca, la nivel de societate.
Incepem prin a mentiona ca angajatorul care are peste 20 de salariati nu este obligat sa incheie un contract colectiv de munca la nivel de unitate.
Daca salariatii nu au constituit un sindicat la nivel de unitate negocierea are loc cu reprezentantii salariatilor.
Initiativa negocierii apartine angajatorului. Daca in unitate nu exista sindicat, acesta trebuie sa invite la negociere reprezentantii salariatilor alesi de adunarea generala a salariatilor.
ATENTIE! Anterior declansarii negocierii, salariatii trebuie sa isi aleaga reprezentantii in conformitate cu prevederile din Codul muncii.
La prima sedinta de negociere se stabilesc informatiile publice si cu caracter confidential pe care angajatorul le va pune la dispozitia delegatilor sindicali sau ai reprezentantilor angajatilor, conform legii si data pana la care urmeaza a indeplini aceasta obligatie.
Regimul informatiilor confidentiale puse la dispozitie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor.
Informatiile pe care angajatorul sau organizatia patronala le va pune la dispozitia delegatilor sindicali ori a reprezentantilor angajatilor, dupa caz, vor cuprinde cel putin date referitoare la:
a) situatia economico-financiara la zi;
b) situatia ocuparii fortei de munca.
Data la care se desfasoara prima sedinta de negociere reprezinta data la care se considera ca negocierile au fost declansate.
Angajatorul are obligatia intocmirii regulamentului intern in termen de 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice (art. 246 alin. (2) din Codul muncii).
Totodata, angajatorul are obligatia initierii negocierii contractului colectiv de munca daca are mai mult de 20 de salariati (art. 129 din Legea 62/2011 a dialogului social).

AUTORIZATIILE DE SECURITATE LA INCENDIU DEVIN OBLIGATORII INCEPAND CU 1 OCTOMBRIE. CE RISCA CEI CARE NU INDEPLINESC CONDITIILE

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
casa in flacari
Este demn de mentionat ca, incepand cu 1 octombrie, se incheie termenul de gratie pentru cei care erau obligati sa aiba autorizatia de securitate la incediu. Despre ce este vorba, mai exact? Acei investitori care au constructii aflate in functiune si nu indeplinesc prevederile legii, vor fi sanctionati corespunzator.
Ce se va petrece incepand cu octombrie? Ce trebuie sa stie investitorii despre obtinerea autorizatiilor de securitate la incendiu?
Termenul pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu fusese prelungit, din nou, potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament. Astfel, s-a stabilit o amanare de trei luni, de la 30 iunie la 30 septembrie 2017.
Potrivit proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, beneficiarii care depun pana la data de 30 septembrie 2017 documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu sau au proiecte in avizare pentru finantare sunt exceptati de la aplicarea amenzilor, daca termenul de conformare nu va depasi data de 31 decembrie 2017.
Desigur ca acei dezvoltatori care nu au profitat de termenul prelungit pentru a intra in legalitate, risca sa aiba mari probleme, in eventualitatea unui control ISU.
Iar amenzile nu sunt de neglijat deloc, acestea pot ajunge pana la 50.000 lei, iar investitorii risca chiar si oprirea functionarii cladirii cu pricina.
Este de asteptat ca, in perioada urmatoare sa se inaspreasca controalele, asa ca dezvoltatorii trebuie sa respecte legislatia in vigoare.

Actiuni comune de control derulate de ITM si ANAF ANTIFRAUDA !

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
sigla-pm-ev-riscuri-ref
Urmare a Planului de acțiune privind organizarea controalelor antifraudă în scopul prevenirii și combaterii formelor de fraudă fiscală asociate utilizării muncii subdeclarate sau nedeclarate încheiat între Inspecția Muncii și Agenția Națională de Administrare Fiscală, inspectorii ITM în colaborare cu reprezentanți ai Direcțiilor Regionale Antifraudă Fiscală, participă la acțiuni de control comune, în vederea identificării activităţilor economice care se desfăşoară fără respectarea prevederilor legale în materie financiar-fiscală şi de legislaţia muncii, precum şi sancţionării persoanelor responsabile.
Având în vedere efectele negative ale muncii nedeclarate este necesar un efort comun al autorităților statului cu competență în prevenirea și combaterea acestui fenomen, concretizat prin acțiuni menite să prevină neconformarea și să încurajeze respectarea legislației fiscale în domeniul muncii.
Munca nedeclarată sau ”munca la negru” reprezintă o activitate desfășurată în afara cadrului legal reglementat, fiind un fenomen des întâlnit în economia românească.
Munca nedeclarată nu este fiscalizată, lucrătorul fiind lipsit de protecția pe care i-o acordă legislația muncii și de protecție socială, nefiind asigurat în sistemul de pensii, șomaj, sănătate etc.
Un fenomen din ce în ce mai răspândit este munca declarată parțial sau subdeclarată, așa numita “muncă la gri”, situație în care angajatorul încheie contracte de muncă cu salariul minim garantat, cealaltă parte a renumerației, până la salariul plătit efectiv, nefiind fiscalizată, sau încheie contracte de muncă part-time, disimulând o activitate de 8 ore, sau mai mult, pentru a supune fiscalizării doar salariul corespunzător normei de muncă prevăzută în contractul individual de muncă și nu cel corespuzător timpului de muncă.
În domeniile construcţii, alimentaţie publică, silivicultură, transport, comerţ, pază şi protecţie, confecţii, curăţenie, arhivare şi depozitări au fost identificate, pe lîngă riscurile indisciplinei financiare, neconformări la declararea și plata obligațiilor fiscale și riscuri legate de utilizarea forței de muncă fără forme legale, ori subdeclararea nivelului real de salarizare.
În cadrul acțiunilor de control operativ, se pune accentul și pe informarea contribuabililor (societăți comerciale și salariați) cu privire la obligațiile legale ce le revin, riscurile la care se expun și sancțiunile contravenționale și/sau penale aplicabile în domeniu.

Procedura de depunere a declaratiei lunare pentru CIM part time !

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
semnalizare santier in lucru
Dupa cum stiti (din articolul anterior), in Monitorul Oficial nr. 717 din 05.09.2017 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2343 din 31 August 2017 – privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din ale carui prevederi mentionam:
– Potrivit prevederilor art. 140 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul câştigului lunar brut din salarii, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS) datorate de angajatori este salariul minim brut pe ţară, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
– Conform art. 140 alin. (3) lit e), prevederile alin. (2) nu se aplică persoanelor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.
-În scopul aplicării excepţiei, salariaţii au obligaţia de a depune lunar (până pe data de 5 a lunii următoare) la fiecare angajator (cu excepţia acelora la care venitul brut depăşeşte salariul minim) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară.
– Pentru veniturile aferente lunii august declaraţia pe propria răspundere se depune până pe data de 10 septembrie 2017.
– Fiecare angajator va elibera salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul brut realizat.

Atentie anagajatori, CIM-urile sunt obligatorii si in perioada de proba !

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
imagine cu stress la birou cu site
Unii angajatori au obiceiul de a ține în probă angajații fără nicio formă legală, de cele mai multe ori, angajatorii folosesc această ”scuză” pentru a scăpa de amendă, aceasta fiind în valoare de 20.000 de lei pentru fiecare muncitor fără forme legale de muncă.
DECI ATENȚIE !
Chiar și în cazul în care un angajat, chiar se află în perioada de probă, el tot trebuie să aibă contract individual de muncă (CIM).
În Codul Muncii la capitolul 1, Articolul 31 – privind perioada de probă – este stipulat că angajatorul poate verifica aptitudinile unui muncitor până la 120 de zile în anumite cazuri.
“Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. “
Important de știut, pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă se poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Comunicat oficial ITM ! Munca nedeclarata ” la negru” pedepsita mai aspru.

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
IN CAZ DE INCENDIU
Acum o luna de zile, mai bine zis incepand cu 07 august 2017 au intrat in vigoare noile modificari ale prevederilor Codului Muncii in ceea ce priveste munca nedeclarata. Astfel în legislaţia românească s-a definit munca nedeclarata, aceasta reprezentând conform actualelor reglementări :
– primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
– primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
– primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
– primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.
Totodată, reglementarea legală care stabilea ca infracţiune fapta de a primi la muncă mai mult de 5 persoane fără contract individual de muncă a fost abrogată, fiind înlocuită cu sancțiunea contravențională cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, indiferent de numarul celor identificati.
În același context, noile modificari legislative aduc si noi sanctiuni dintre care amintim:
– primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
– primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
– primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată.
Atragem atentia angajatorilor si persoanelor care desfasoara activitati la un angajator fara a avea intocmite forme legale de angajare ca, si in perioada urmatoare, unul dintre cele mai importante obiective ale activitatii ITM Arad va fi identificarea cazurilor de “muncă nedeclarată” si implicit sanctionarea ei conform legislatiei în vigoare. Amintim doar ca numai in luna septembrie, in perioada 01-08.09.2017, au fost identificat un numar de 19 persoane care desfasurau munca nedeclarată (“fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă”) instituția noastră aplicând sancțiunile prevăzute de lege cu dispunerea măsurilor pentru intrarea în legalitate; de menționat este și faptul că s-au idenificat 89 de cazuri în care angajatorii nu au transmis instituției noastre registrul general de evidenţă a salariaţilor în termenul legal prevăzut, respectiv cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Atentie controale ITM. Sunt vizate firmele cu peste 50 de salariati !

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
www.protectiamuncii-psi-iscir.ro sau 0744 388 349 sau facebook.com/sigurantamuncii.ro
In perioada curentă se desfășoară la nivel național Campania de informare privind consultarea lucrătorilor și de verificare a organizării și funcționării comitetelor de securitate și sănătate în muncă (CSSM).
Comitetele de securitate și sănătate în muncă sunt organisme paritare înființate obligatoriu la nivelul unităților ce au peste 50 de lucrători în cadrul cărora atât angajatorul cât și angajații au posibilitatea de a discuta și a gasi soluții în rezolvarea problemelor de securitatea muncii întâlnite în firmă.
Rolul Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă este acela de a planifica, participa și realiza acțiuni care vizează îmbunătăţirea securității și sănătății în muncă în întreprindere, precum şi de a monitoriza implementarea acestora.

Înfiinţare punct de lucru-Certificat constatator- Autorizatie de functionare

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
elevator-auto
Cei care doresc să își dezvolte afacerea și să desfășoare activități economice și în afara sediului social își pot deschide unul sau mai multe puncte de lucru.
Este bine de stiut ca inainte de inceperea oricarei activitati este obligatoriu obtinerea autorizatiei de functionare a punctului de lucru, asa numitul Certificat constatator ( care tine locul si de autorizatie de ssm).
Numărul sediilor secundare pe care o societate le poate înființa nu este limitat prin lege.
De asemenea, nu este obligatoriu ca societatea să își deschidă puncte de lucru numai în județul în care are înregistrat sediul social principal. Așadar, puteți deschide câte puncte de lucru doriți onst întreg teritoriul României.
Va trebui însă să autorizați activitățile pe care doriți să le desfășurați la respectivele sedii secundare printr-o cerere adresată Registrului Comerțului.
În ceea ce privește activitățile pe care doriți să le desfășurați la noua locație, aceste pot fi oricare dintre cele înscrise în actul constitutiv sau, prin extinderea obiectului de activitate, puteți opta pentru desfășurarea unei activități noi.
În cazul în care doriți să închideți unul sau mai multe dintre sediile secundare, va trebui să faceți o mențiune în acest sens la ONRC.
Acte necesare
Copie de pe C.I.;
Copie de pe actul de proprietate al spațiului unde societatea sau întreprinzătorul persoana fizică își va deschide punctul de lucru (contract de vânzare cumparare, titlul de moștenitor etc.);
Dacă este cazul, acordul vecinilor și a asociației de proprietari;
Certificat de înregistrare în original;
Certificat constatator în original;
Procură autentică (in cazul PFA, II, IF).

De-acum, anumiți salariați part time trebuie să depună lunar declarații la angajatori

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
servicii-profesionale-ssm
Angajatorii pot scăpa de plata majorată a contribuțiilor la pensii (CAS) și sănătate (CASS) pentru salariații cu normă parțială, dacă aceștia au mai multe contracte și câștigă lunar, în total, cel puțin echivalentul salariului minim brut. În acest sens, un act normativ recent al Finanțelor stabilește că salariații respectivi trebuie să depună lunar la angajatori declarații pe propria răspundere din care să reiasă câștigul total lunar brut.
Procedura efectivă pentru aplicarea scutirii de plata majorată a CAS și CASS pentru salariații cu normă parțială, valabilă începând cu veniturile lunii august 2017, este inclusă în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 2.343/2017. Documentul a apărut marți în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare odată cu publicarea sa.
Pentru ca angajatorii să scape de plata majorată a CAS și CASS pentru salariații cu normă parțială, aceștia au nevoie lunar de la ei, dacă lucrează și la alte firme, de declarații pe propria răspundere din care să reiasă un câștig total lunar brut cel puțin egal cu salariul minim brut. De notat că formularea folosită de autoritățile fiscale include implicit și salariații cu plata în acord.
„În scopul aplicării prevederilor (…), salariații (…) au obligația să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii și asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată”, scrie în ordinul de ministru.
Cu alte cuvinte, salariații cu mai multe contracte de muncă vor trebui să depună declarația la fiecare angajator la care câștigă lunar sub 1.450 de lei (nivelul actual al salariului minim brut), după cum este explicat în actul normativ: „Prin excepție (…), în cazul în care la unul dintre angajatori salariații realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, aceștia nu au obligația depunerii declarației pe propria răspundere la angajatorul respectiv”.
Practic, salariații part time sau cu plata în acord trebuie să depună aceste declarații pe propria răspundere în toată perioada în care obțin lunar, în total, cel puțin echivalentul salariului minim brut. Declarațiile pe propria răspundere trebuie depuse lunar până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care acestea sunt necesare. De exemplu, pentru veniturile aferente lunii august 2017 trebuie depuse declarațiile în septembrie 2017.

Totuși, deoarece ordinul de ministru a apărut abia marți în Monitorul Oficial, obligația de a depune declarații pentru luna august 2017 poate fi îndeplinită până pe 10 septembrie 2017 (duminica asta). Așadar, data de 5, ca termen-limită, se va aplica efectiv începând cu declarațiile depuse în octombrie 2017 pentru septembrie 2017.
Dacă salariații part time sau cu plata în acord nu depun aceste declarații, angajatorii sunt obligați să achite CAS și CASS la nivelul salariului minim brut. „În cazul în care salariații nu depun declarația pe propria răspundere, fiecare angajator sau persoană asimilată angajatorului stabilește baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut”, este explicat în ordinul MFP.
Ca să vadă dacă obține lunar, în total, cel puțin echivalentul salariului minim brut, fiecare angajat adună veniturile brute lunare și suma rezultată o compară cu nivelul salariului minim brut în vigoare în luna pentru care sunt datorate contribuțiile la pensii și sănătate.
Așadar, declarațiile pe propria răspundere depuse lunar de salariații part time și cei cu plata în acord reprezintă documente justificative pe care angajatorii le folosesc pentru a scăpa, acolo unde este cazul, de plata majorată a CAS și CASS. Declarațiile trebuie înregistrate și păstrate de fiecare angajator în parte.
Introducerea obligației de a achita CAS și CASS la nivelul salariului minim brut pentru angajații part time sau cu plata în acord a fost stabilită de Executiv prin Ordonanța Guvenului nr. 4/2017. Obligația este valabilă începând cu veniturile salariale obținute în luna august 2017.

CONDICA DE PREZENTA SAU FOAIA COLECTIVA DE PONTAJ. ESTE NECESARA SEMNATURA ZILNICA A SALARIATULUI?

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
pericol-electric
Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.
Acest aspect a fost reglementat prin modificarea art. 119 din Codul muncii. Incepand cu luna august 2017 este obligatoriu ca angajatorii sa aiba o Fisa de pontaj zilnica la locul de munca.
ul 119 din Codul Muncii precizeaza in mod expres: Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.
ATENTIE! Modalitatea in care se tine evidenta timpului de munca a angajatilor nu este stabilita de lege. Ramane la latitudinea angajatorului modul de stabilire a evidentei timpului de lucru. Insa NU se impune semnatura salariatului.
Evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat se tine de catre angajator prin intermediul foii colective de pontaj. In aceasta foaie este recomandabil sa se insereze rubricile in care se vor mentiona ora de incepere a activitatii, ora de sfarsit a activitatii, respectiv pauzele care nu se vor include in durata normala a timpului de lucru.