PSI-Firmele care au clădiri mari de comerț și cazare, obligate din 2018 să aibă servicii de urgență

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
PSI-Firmele care au clădiri mari de comerț și cazare, obligate din 2018 să aibă servicii de urgență!
Firmele care administrează clădiri pentru cultură sau activități sportive cu peste 600 de locuri, precum și companiile care au în administrare clădiri pentru comerț cu o suprafață de cel puțin 1.500 mp sau pentru turism cu cel puțin 200 de locuri de cazare, printre altele, vor fi obligate să înființeze două tipuri de servicii pentru situații de urgență până la finalul anului în curs. De altfel, o astfel de obligație urma să intre în vigoare pe 23 iulie 2017, însă Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a propus recent, prin intermediul unui proiect de act normativ, prorogarea termenului până la 31 decembrie 2017.
Obligația mai multor categorii de firme de a-și constitui, în funcție de activitatea desfășurată și suprafață aferentă, două tipuri de servicii private pentru situații de urgență este prevăzută în Ordinul MAI nr. 96/2016 și ar urma să intre în vigoare la 23 iulie 2017.
Totuși, ca urmare a numărului mare de petiții/memorii venite din partea reprezentanților mediului de afaceri, instituția a publicat recent, pe site-ul propriu, un proiect de act normativ prin care prorogă termenul amintit până la 31 decembrie 2017.
Potrivit referatului de aprobare anexat documentului, este necesară și revizuirea actului normativ publicat anul trecut, astfel încât să fie stabilite expres, printre altele, criterii de dotare cu autospeciale de stingere cu apă și spumă a serviciilor voluntare sau clarificarea posibilității funcţionării simultan a unui serviciu propriu şi a unei societăți prestatoare de servicii.
Ordinul MAI nr. 96/2016 stabilește și categoriile de entități ce vor avea obligația constituirii serviciilor proprii pentru situații de urgență. Așa cum am precizat, sunt două tipuri de servicii, denumite C1 și C2, iar pentru primul dintre acestea sunt vizați următorii operatori economici care au în administrare:
clădiri sau ansamblu de clădiri și spații anexe pentru comerț, cu suprafața desfășurată peste 1.500 mp;
clădiri sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai mare de 200;
clădiri sau ansamblu de clădiri pentru producție și/sau depozitare, cu suprafața desfășurată între 10.000 și 50.000 mp, cu risc mare și foarte mare de incendiu.
clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr de locuri mai mare de 600;
clădiri pentru activități sportive și spectacole cu peste 600 de locuri;
clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr de paturi mai mare sau egal cu 100;
clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepția clădirilor de locuit.
Conform prevederilor din actul normativ, serviciile de tip C1 trebuie formate dintr-un șef serviciu, compartiment pentru prevenire sau specialiști pentru prevenire și cel puțin o echipă specializată.
În principiu, funcțiile serviciului propriu tip C1 trebuie exercitate de personalul angajat al operatorului economic sau al instituției, încadrat pe alte funcții.
În ceea ce privește serviciul propriu tip C2, acesta trebuie constituit de către firmele supuse legislaţiei privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi de cele care au în administrare clădiri sau ansambluri de clădiri, cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de incendiu.
Această categorie trebuie formată dintr-un șef serviciu, compartiment pentru prevenire, una sau mai multe formații de intervenție, compusă/compuse din cel puțin două grupe de intervenție care încadrează autospeciale de stingere cu apă și spumă și echipe specializate.
Actul normativ analizat reglementează și situația firmelor ce nu înființează un serviciu propriu. Astfel, în acest caz, operatorul economic trebuie să încheie contracte cu servicii voluntare, cu firme sau instituții care au constituit servicii proprii sau cu societăți prestatoare de servicii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *