Arhive lunare: iulie 2016

Nou !!!! Inregistrarea marcii la OSIM ptr Romania !

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
Dobândirea drepturilor la nivel naţional asupra unei denumiri, unui slogan sau desen presupune înregistrarea acestora la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), situaţie în care solicitantul trebuie să urmeze anumiţi paşi şi să achite taxele aferente stabilite de legislaţia în vigoare. În ceea ce priveşte procedura înregistrării unei mărci la nivel european, aceasta este asemănătoare celei de la nivel naţional, doar că înregistrarea nu se face pe teritoriul ţării noastre şi necesită costuri ceva mai mari
Potrivit Legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice, marca reprezintă acel semn de reprezentare grafică ce are rolul de a deosebi produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.

Astfel, există numeroase semne distinctive ce pot deveni mărci, ca de exemplu: cuvinte (inclusiv nume de persoane), desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului său, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.

Actul normativ citat stabileşte că, în funcţie de modul de reprezentare grafică, marca poate fi:

verbală – o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard;
figurativă – un element grafic (desen) care nu conţine litere sau cifre;
combinată – o denumire scrisă cu o grafică deosebită şi/sau in culori sau o denumire însoţită de un element grafic (desen);
tridimensională – marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.
Odată obţinută, marca are o valabilitate de zece ani şi poate fi reînnoită pentru perioade succesive de zece ani, asigurând, practic, protecţia unor cuvinte, simboluri ori desene prin care anumite produse sau servicii să poată fi individualizate.

Atenţie! Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate numai pe teritoriul României. Pentru a beneficia de protecţie pe întreg teritoriul Uniunii Europene, marca trebuie înregistrată la nivel european.marca inregistrata
Normele în vigoare stabilesc că înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar. Totuşi, reprezentarea prin împuternicit devine obligatorie în cazul solicitantului ce nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul României.

Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul OSIM, înregistrarea ca marcă a unei denumiri (sau slogan), însoţită sau nu de un desen (element figurativ) presupune parcurgerea unor paşi. În primul rând, solicitantul sau delegatul acestuia trebuie să completeze un formular tip, respectiv cererea pentru înregistrarea unei Mărci pe cale naţională, care va cuprinde următoarele elemente:

solicitarea explicită a înregistrării mărcii;
datele de identificare a solicitantului şi, după caz, a mandatarului;
o reprezentare grafică, suficient de clară, a mărcii a cărei înregistrare este cerută;
lista produselor şi/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii;
dovada achitării taxei de depunere şi de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.
Documentul, care poate fi descărcat de aici, trebuie completat obligatoriu în format electronic, iar completare se poate face prin două modalităţi, după cum urmează:

online, accesând pagina de internet a instituţiei şi selectând linkul „Depunere electronică cerere înregistrare marcă naţională” – disponibil aici.
În această situaţie, înainte de a începe completarea formularului, trebuie să achitaţi taxele de depunere a cererii, în cuantum de 44 de lei, şi cele de publicare a acesteia, în cuantum de 132 de lei pentru mărcile alb-negru şi 441 lei pentru mărcile color.
Odată ce aţi optat pentru această variantă, aveţi obligaţia de a depune documentul, în două exemplare, direct la registratura OSIM din Bucureşti, sector 3, str. Ion Ghica nr. 5. Totodată, cererea poate fi transmisă şi prin poştă, cu confirmare de primire, dar şi prin fax sau pe e-mail, cu condiţia ca în termen de 30 de zile să fie transmis la sediul OSIM şi formularul original, însoţit de o adresă în care să se precizeze că a fost depus mai întâi prin fax sau e-mail şi să se menţioneze numărul care a fost primit de la departamentul competent al OSIM.

Dacă cererea este depusă direct la sediul OSIM, taxele de depunere şi, respectiv, publicare, prezentate anterior, se plătesc direct la casieria instituţiei. În schimb, dacă alegeţi varianta expedierii documentului prin poştă, trebuie să ataşaţi o copie a ordinului de plată din care să reiasă achitarea taxelor menţionate.

Atenţie! Reprezentanţii instituţiei atrag atenţia că neplata taxelor odată cu depunerea cererii duce la neacordarea datei de depozit.

Potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, odată primită cererea de înregistrare, specialiştii OSIM au la dispoziţie o lună pentru a verifica dacă documentul îndeplineşte condiţiile, respectiv dacă este redactat în limba română (condiţie obligatorie) şi conţine elemente prezentate anterior. În caz afirmativ, instituţia atribuie dată de depozit cererii, iar în caz contrar OSIM va notifica solicitantul despre lipsurile cererii, acordându-i un termen de trei luni pentru depunerea completărilor.

Notă: După acordarea datei de depozit cererile se publică în format electronic, în maximum şapte zile. Data publicării reprezintă data de la care timp de două luni pot fi depuse observaţii şi opoziţii.

În altă ordine de idei, în cel mult trei luni de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, solicitantul are obligaţia să achite taxa pentru examinarea în fond, valoarea acesteia fiind stabilită în funcţie de felul în care arată marca şi de numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea.

Clasele menţionate se referă la obiectul de activitate pentru care se solicită protecţia prin marcă şi se găsesc în Clasificarea Internaţională a Mărcilor de la Nice. Dacă nu este sigur de de încadrarea claselor, solicitantul poate trece la rubrica corespunzătoare din formular descrierea activităţilor sale, urmând ca, în schimbul unei taxe de 132 de lei, specialiştii departamentului de Examinare Mărci din cadrul OSIM să decidă clasificarea.

În conformitate cu normele în vigoare, instituţia percepe următoarele taxe de examinare pentru o clasă:

pentru mărcile individuale, adică mărcile a căror solicitanţi sunt persoane juridice şi/sau fizice:
marca verbală: 485 lei;
marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 617 lei;
marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 970 lei.
pentru mărcile colective (destinate a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociaţii de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane) şi mărcile de certificare (a căror solicitanţi sunt persoane juridice legal abilitate să exercite exclusiv controlul produselor şi serviciilor în ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie):
marca verbală: 1720 lei;
marca combinată /figurativă/tridimensională alb/negru: 1985 lei;
marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 2427 lei.
Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul propriu, OSIM examinează în fond o cerere de înregistrare marcă în şase luni de la publicarea acesteia, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare şi decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective.

Atentie la angajatii altor societati care desfasoara activitatii pe teritoriul societatii dvs !

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
imagine santier

In cazul in care in unitatea dvs sunt alti prestatori de servicii pentru desfasurarea unor lucrari in baza unor contracte de subantreperiza, conducatorul unitatii beneficiare este obligat sa intocmeasaca urmatoarele documente:
1. fisa colectiva de instruire ssm si su
2. caluze privind obligatiile de ssm si su in contractele de antrepriza cu prestaori de servicii
3. desemnare unei persoane care sa ii insoteasca pe toata perioada lucrarilor in unitatea sa

PS. Aceste acte sunt foarte utile, deoarece in cazul unui eveniment suferit in unitatea sa de aceste persoane terte din vina lor, beneficiarul sa nu fie responasbil de accidentul de munca respectiv !

Accident de munca – eveniment rutier produs in urma deplasarii cu masina personala

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
Accident de munca – eveniment rutier produs in urma deplasarii cu masina personalasiguranta in munca
Pentru ca evenimentul produs sa poata fi inregistrat ca AM trebuie indeplinite conditiile prevazute de Legea ssm nr.319/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare
-art.5 lit.g) accident de muncă – vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
Inteleg ca nicio persoana din masina dvs. nu a fost vatamata si deci nu a primit concediu medical de minim 3 zile.
In cazul dvs. ar fi putut fi vorba de AM de traseu definit la
-art.30 (1) În sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de muncă:
g) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator, şi invers;
Pentru a se incadra evenimentul produs in acest articol de lege, in afara de existenta unui CM de minim 3 zile, ar trebui sa aveti delegatie/ ordin de serviciu pe care sa scrie ca deplasarea se efectueaza cu masina personala, pe traseul …., la data de ……, intre orele …., iar evenimentul sa se fi produs pe acest traseu, la data si intre orele mentionate.
Este necesar si PV incheiat de catre politie in urma cercetarii evenimentului rutier produs.
In contractul colectiv de munca incheiat la nivel de firma, dupa caz, ar trebui sa se regaseasa prevederile legate de modul in care se pot efectua deplasari, in interes de serviciu cu masina personala a salariatilor.

Nou !!! Calculul pensiei publice anticipate !!!

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
Prin Legea 142/2016 care aduc modificari la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice astfel:

Incepand din momentul intrarii in vigoare a Legii nr. 142/2016, se modifica modul de calculare a cuantumului pensiei anticipate, astfel incat persoanele indreptatite vor beenficia de un cuantum mai mare al pensiei anticipate partiale.

Asa cum stiti, pensia anticipata partiala se acorda persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, si celor care au depasit stagiul complet cu pana la 8 ani, cu cel mult 5 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare.

Dar, daca pana acum cuantumul pensiei se diminua cu procentul fix de 0,75% pentru fiecare luna de participare, din momentul intrarii in vigoare a Legii 142/2016, diminuarea se va face cu procente diferite, in functie de durata anilor munciti in plus fata de stagiul complet prevazut de lege.

Concret, Legea nr.142/2016 modifica 3 dintre articolele Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

I. MODIFICAREA ARTICOLULUI 6

Anumite categorii de persoane care nu sunt integrate in sistemul public de pensii se vor putea asigura in acest sistem, pe baza unui contract de asigurare sociala.

Conform Legii nr.142/2016, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:

„Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, notarii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.”

I. MODIFICAREA ARTICOLULUI 60

Legea nr/142/2016 instituie posibilitatea valorificarii fractiunilor de an de stagiu de cotizare realizate in grupa I si/sau conditii speciale de munca, pentru care nu se acorda reducerea varstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b) din lege.

Acestea vor putea fi cumulate cu perioadele de stagiu de cotizare realizate in conditii deosebite de munca in vederea reducerii varstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).
Practic, stagiul de cotizare se va calcula prin cumularea fractiunilor de stagii de cotizare realizate in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. Astfel, persoanele cu mai putin de 2 ani in grupa I de munca si/sau in conditii speciale vor putea beneficia, de acum incolo, de reducerea varstei de pensionare.

Potrivit modificarii Articolului 60,
„Fraciunea de an de stagiu de cotizare realizat n grupa I i/sau condiii speciale de munc, pentru care nu se acord reducerea vrstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b), poate fi cumulat cu perioadele de stagiu de cotizare realizate n condiii deosebite de munc n vederea reducerii vrstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).”

Varstele de pensionare reduse conform prevederilor at. 60, alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si 52 de ani pentru barbati.

Atentie la faptul ca reducerile varstelor standard de pensionare prevazute la art. 55, precum si reducerile varstelor prevazute in alte acte normative, pot fi cumulate, atat timp cat nu se depaseste o reducere totala de 13 ani.

III. MODIFICAREA ARTICOLULUI 65

Cea mai importanta modificare vizeaza modul de calculare a pensiei anticipate partiale.

Astfel, daca pana acum, diminuarea cuantumului se facea printr-un procent fix de 0,75% pentru fiecare luna de participare, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 142/2016, diminuarea se va face diferentiat, in raport cu perioada de cotizare realizata peste stagiul standard complet.

Concret, din momentul intrarii in vigoare a Legii nr.142/2016, cuantumul pensiei anticipate partiale va fi stabilit in functie de numarul de ani munciti in plus fata de stagiul complet, prevazut de lege.

Astfel, diminuarea cuantumului pensiei anticipate partiale se va realiza cu procentaje diferite, in functie de perioada cotizare realizata in plus fata de stagiul complet, dupa cum urmeaza:
– pana la 1 an : 0,50
– peste 1 an: 0,45
– peste 2 ani: 0,40
– peste 3 ani: 0,35
– peste 4 ani: 0,30
– peste 5 ani: 0,25
– peste 6 ani: 0, 20
– peste 7 si 8 ani: 0,15

De asemenea, modificarea alin. (5) vizeaza extinderea categoriei de persoane care beenficiaza de reducerea varstei standard de pensionare fara penalitati.

Astfel, persoanele care au locuit o perioada de cel putin 30 ani in zonele afectate de poluarea remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor,clor, a pulberilor metalice, precum si a emisiilor de amoniac si derivate beneficiaza de o reducere cu 2 ani a varstei de pensionare.

Persoanele vizate de modificarea alin. (5) sunt cele care locuiesc in Baia Mare, Copsa Mica, Zlatna si Targu Mures sau pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati.

Va reamintim ca prevederile Legii nr.142/2016 se vor aplica incepand cu data de 17 iulie 2016. Prevederile nu se aplica retroactiv.

Portrait of a happy mature man and woman carrying kids on back
Portrait of a happy mature man and woman carrying kids on back

NERESPECTAREA PREVEDERILOR PRIVIND NEUTILIZAREA ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
imagine casti
Atentie la utilizarea echipamentului individual de protectie de catre angajati!
Din pacate, accidentele de munca mortale dovedescimagine santier importanta respectarii masurilor obligatorii de securitate a muncii pe santier.
In calitate de angajator, sunteti responsabil pentru respectarea masurilor de SSM de catre angajatii Dvs.

Va reamintim ca acordarea echipamentului individual de protectie (EIP) reprezinta o masura tehnica stabilita prin Planul de prevenire si protectie ca urmare a identificarii unui risc profesional care nu poate fi eliminat sau diminuat prin alta modalitate.

Echipamentul individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el insusi la un risc marit;
– sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;
– sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;
– sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare

Daca doriti achizitionarea unor EIP de calitate accesati www.protectiamuncii-psi-iscir.ro la sectiunea Echipamente de protectie !

Autorizatia de securitate la incendiu!

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
smurd
Conform legislației în vigoare privind autorizarea clădirilor privind securitatea la incendiu ( respectiv legea 307/2006 a apărării împotriva incendiilor si HG 1739/2006 cu modificările și completările ulterioare privind tipul de imobile care se supun avizării/autorizarii dpdv al securității la incendiu),fiecare angajator înainte de începerea activității trebuie să obțină această autorizare.Procedura de obținere a autorizației de securitate la incendiu se obține în urma depunerii unei documentații de specialitate la ISU, dosar care conține următoarele documente:
– piese scrise si desenate ( memorii tehnice, aut de construcție, releveuri arhitectura, instalatii, rezistenta, etc)
– scenariu de securitate la incendiu sau expertiză tehnică în cazul clădirilor mai vechi
Important de știut că funcționarea fara autorizație de securitate la incendiu este ilegala si se soldează cu amendă până la închiderea activității!
Începând cu 01 ianuarie 2017 amendă pentru desfășurarea activității fără autorizație de securitate la incendiu va fi între 20000-50000 lei!
www.protectiamuncii-psi-iscir.ro

Controlul medical de medicina muncii !

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
medicina munciiFiecare angajator este obligat prin legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă precum și HG 355/2007 să efectueze angajatilor sai următoarele controale medicale:
– control medical la angajare
– control medical periodic
– control medical de adaptare
– control medical la reluarea activității ( după max 90 zile)?
Ptr servicii de medicina muncii accesați www.protectiamuncii-psi-iscir.ro

Obligatiile angajatorului privind lucrul angajatilor sai in timpul temperaturilor extreme + 37 C !

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
imagine santierFiecare angajator este obligat să respecte legislația în vigoare privind lucrul în cazul temperaturilor extreme conform OUG 99/2000 astfel:
– să acorde salariaților EIP
– să acorde salariaților alimentație de protecție minim 2 litri/apa pe zi pentru fiecare salariat
– să întocmească un plan de măsuri care să cuprinda inclusiv decalarea programului de lucru în funcție de temperaturile exterioare!
– important de știut este faptul că dacă temperaturile exterioare nu permit desfășurarea lucrului pe timpul zilei el se poate decala pe timpul nopții când temperaturile primit desfășurarea lucrului în condiții optime!

Conditii de utilizare a substantelor periculoase in societate!

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
PERIICOL TOXIC
În cazul utilizării substantelor periculoase în unitatea dvs, fiecare angajator trebuie să știe câteva conditii obligatorii privind utilizarea acestor substanțe, astfel:
– este obligat să acorde EIP angajatilor în funcție de riscurile evaluate
– să semnalizeze si marcheze zonele cu riscurile existente
– să informeze ITM si ISU privind tipul de substanțe periculoase existente în unitatea să precum și cantitatea existenta
– să întocmească un plan de intervenție si urgenta in cazul unui accident datorat de aceste substanțe periculoase
– să respecte legislația de mediu în vigoare