Organizarea locului de munca pentru activitatea de birou

PROTECTIA MUNCII –ORGANIZAREA LOCURILOR DE MUNCA PENTRU ACTIVITATEA DE BIROU
In cazul angajatilor care isi desfasoara activitatea intr-un birou, este necesar sa cunoastem si sa respectam prevederile legale cu privire la volumul de aer necesar fiecarei persoane in parte.

Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca reglementeaza acest aspect al protectiei muncii in mod diferit fata de vechea legislatia din domeniu.

Vechea legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca continea prevederi referitoare la dimensionarea suprafetelor si a volumului de lucru. Astfel, Normele generale de protectia muncii (NGPM 2002) prevedeau la art. 206, alin (1) ca incaperile de lucru in care se desfasoara procese de munca sa aiba inaltimea minima de 3 m, iar pentru fiecare persoana sa se asigure un volum de cel putin 12 m3.

Cerintele minime actuale de securitate si sanatate, pentru locul de munca, inclusiv cele referitoare la volumele de aer din incaperile de lucru, sunt stabilite prin HG nr. 1091/2006 (M. Of. nr. 739 din 30.08.2006).
Punctul 15 din anexa 1 la HG nr. 1091/2006 prevede ca:

– incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata, o inaltime si un volum de aer suficient

– dimensiunile zonei neocupate a postului de lucru trebuie sa fie calculate astfel incat sa permita lucratorilor sa aiba suficienta libertate de miscare

Astfel avem doua situatii :

a) daca locurile de munca au fost utilizate pentru prima data dupa data intrarii in vigoare a HG nr. 1091/2006 , atunci ele trebuie sa indeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute in anexa nr. 1 a acestui act normativ.
b) daca locurile de munca se aflau deja in folosinta inainte de data intrarii in vigoare a HG nr. 1091/2006, atunci ele trebuie sa indeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute in anexa nr. 2 a acestui act normativ, adica cele din NGPM 2002.

Pentru a putea indeplini in mod corespunzator aceste cerinte, angajatorul are obligatia de a realiza evaluarea de risc pentru fiecare post in parte.
imagine birou

imagine sedinta de birou

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *