Arhive lunare: mai 2016

Statistici Inspectia muncii

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
imagine birou statisticile Inspectiei muncii din perioada anterioara,
Conform Comunicatelor de presa din partea Inspectiei Muncii, in ultimele 2 saptamani, s-au desfasurat actiuni de control in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, din care rezulta:
amenzi in valoare totala de 2 003 500 lei
315 de evenimente comunicate de angajatori catre inspectoratele de munca, dintre care 150 au fost din Bucuresti
3 752 de angajatori sanctionati
10 opriri de echipamente pentru evitarea accidentarilor
activitate oprita in 4 judete pentru evitarea riscurilor si accidentarilor.
Ca urmare angajatori daca nu indepliniti cerintele legislatiei de ssm in vigoare in unitatea dvs, riscati un control cu urmari foarte neplacute.cf Art. 6 din Legea 319/2006 mentioneaza ca: „Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.” Iar aspectele legate de munca, dupa cum am vazut, sunt foarte numeroase.
si de asemenea cel mai important lucru este ca riscati sa va confruntati cu un accident de munca.
Este cel mai grav eveniment cu care va puteti intalni si pe care trebuie sa-l evitati cu orice pret. Cu siguranta, nu doriti sa vedeti reprezentanti ai procuraturii roind prin firma dvs. Si, atentie, art. 349 din Codul Penal spune foarte clar:
(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate si sanatate in munca (SSM) de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Fapta prevazuta la alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

DE CE ESTE NECESARA MEDICINA MUNCII !!!!!

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
Medicina muncii este disciplina medicala care studiaza relatia fiziologica si relatia patologica dintre organismul uman si munca, in vederea recomandarii masurilor care sa permita desfasurarea activitatii profesionale in conditii fiziologice si igienice pentru mentinerea capacitatii de munca la un nivel ridicat si pentru prevenirea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie.”

Medicul specialist de medicina muncii este principalul consilier al angajatorului si al reprezentantilor angajatilor in probleme de promovare a sanatatii in munca si in imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii in munca.

Medicul de medicina muncii supravegheaza sanatatea angajatilor pe baza prevederilor legale si a riscurilor profesionale, pentru sanatatea angajatilor, respectand principiile de etica.

El coordoneaza efectuarea examinarilor medicale:

la incadrarea in munca a angajatului;
de adaptare, pentru cei care si-au schimbat locul de munca sau au revenit dupa anumite afectiuni sau dupa concediul maternal;
controlului medical periodic, la intervale conform legislatiei;
la reluarea activitatii si la incetarea activitatii profesionale in respectivul loc de munca;
coordoneaza monitorizarea biologica a expunerilor profesionale la diverse noxe sau factori climaterici si actioneaza pentru prevenirea efectelor biologice consecutive expunerii;
tine evidenta, supravegheaza si trateaza bolile legate de profesie;
monitorizeaza si evalueaza angajatii cu boli cronice, in relatie cu locul de munca oferind angajatorului, solutii pentru desfasurarea eficienta a productiei;
declara cazurile de boli profesionale, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sanatatii;
inregistreaza bolile legate de profesie, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii;
stabileste aptitudinea in munca, cu ocazia oricarei examinari medicale. Medicul de medicina muncii organizeaza supravegherea starii de sanatate a angajatilor in concordanta cu particularitatile expunerii la factorii de risc, participand la evaluarea locurilor de munca.Medicul de medicina muncii face recomandari privind organizarea muncii, amenajarea ergonomica a locului de munca, utilizarea in conditii de securitate a substantelor folosite in procesul muncii, precum si repartizarea sarcinilor de munca, tinand seama de capacitatea si aptitudinile angajatilor de a le executa.

Medicul de medicina muncii participa la sedintele trimestriale ale Comitetului de Securitate si Sanatate in munca in cadrul carora medicul de medicina muncii participa la stabilirea programelor de sanatate la locul de munca, prin urmatoarele actiuni:

consiliaza reprezentantii angajatorului si ai angajatilor asupra programelor de sanatate si securitate in munca;
consiliaza asupra modului de alegere si definire a programelor de sanatate, securitate si de mediu, care se vor realiza de catre angajator;
coordoneaza discutiile privind sanatatea in munca astfel incat sa conduca la un acord de opinii intre angajator si reprezentantii angajatilor;
consiliaza asupra mijloacelor de monitorizare si de evaluare a programelor de sanatate adaptate la locul de munca.medicina muncii

OBLIGATII ANGAJATOR

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
In calitate de angajator, responsabilitatile Dvs. in materie de SSM si PSI sunt indiscutabile. Legea 319/2006 si Legea 307/2006 sunt foarte clare in aceasta privinta. De aceea, controalele ITM sunt din ce in ce mai aspre, iar amenzile tot mai usturatoare.

Insa, pentru a evita aceste probleme apelati la firme specializate pentru a avea certitudinea respectarii obligatiilor legale in privinta securitatii in munca si prevenrii incendiilor.

siguranta in munca

Documentatie PSI necesara pentru orice societate

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
AIN CAZ DE INCENDIUutorizatie de securitatea la incendiu (scenariul de securitate la incendiu, procedura de obtinere a avizelor si autorizatiilor, documentatiile necesare, formulare gata intocmite), dupa caz
Evaluarea riscurilor de incendiu (identificarea pericolelor de incendiu, identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu)
Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor (tot ce trebuie sa stiti pentru a evita controale obositoare, interminabile, si amenzile imense)
Mijloace de aparare impotriva incendiilor (obligatiile proiectantilor si executantilor, echiparea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, autorizarea persoanelor care desfasoara lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor)
Masuri de prevenire a incendiilor (legislatie, formulare, sfaturi practice si recomandari de la specialisti practicieni)
Protectie civila (inclusiv procedura si documentele de obtinere a avizelor si autorizatiilor de protectie)
Instruirea in domeniul PSI si al protectiei civile (organizarea activitatii de instruire, categorii de instructaje, mijloace si materiale pentru instruire, instructiuni de aparare impotriva incendiilor)
Servicii private pentru situatiile de urgenta (reglementari legale, activitatea de prevenire a situatiilor de urgenta, constituirea si organizarea serviciilor private pentru situatii de urgenta)
Control si sanctiuni in domeniul apararii impotriva incendiilor (cine si cum efectueaza controlul, lista completa a sanctiunilor din domeniul apararii impotriva incendiilor, documente de control)

CONTROL MEDICAL DE MEDICINA MUNCII

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
Imedicina munciiIn conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv Lg 319/2006 SSM si HG 355/2007, fiecare angajator trebuie sa aiba incheiat un contract de prestarii servicii cu o clinica medicala de specialitate, pentru efectuarea controalelor medicale la angajare si periodice, salariatilor sai !
in urma acestor controale se va emite fisa de aptitudine de catre medicul de medicina muncii!
niciun salariat nu trebuie sa isi inceapa activitatea profesionala fara efectuarea acestor controale medicale, care sunt obligatorii si gratuite ptr salariat, fiind platite de catre angajator !

Obligatiile angajatorului pe timpul temperaturilor extreme

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
Avand in vedere ca se apropie sezonul cald, respectiv cand temperaturile exterioare vor depasii +37 C, legislatia in vigoare de ssm obliga toti angajatorii ai caror angajati lucreaza in aceste conditii, sa acorde gratuit alimentatie de protectie (minim 2 l/apa/angajat/zi)imagine santier si sa aiba intocmit si un plan de masuri organizatorice pentru temp extreme, masuri care sa fie luate pentru protectia angajatilor, dupa caz

CONTRACTE DE MUNCA PTR LUCRUL IN STRAINATATE

NFORMAȚII DESPRE INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE
Conform prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate- republicată, pentru a putea desfășura activitatea de plasare forță de muncă în străinătate, agentul de ocupare a forţei de muncă:
– trebuie să fie o societate constituită pe teritoriul României cu obiect principal de activitate „selecţia și plasarea forţei de muncă în străinătate” cod CAEN 7810;
– să dispună de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;
– să aibă încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă;
– să organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor;
– să încheie cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă
– să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul.
0-contr CONTRACTUL DE MEDIERE
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români care solicită să lucreze în străinătate contracte de mediere. Aceste contracte de mediere trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării; tariful de mediere, durata contractului şi modul de soluţionare a eventualelor litigii.
0-tarif TARIFUL DE MEDIERE
Dacă tarifele de mediere sunt încasate de la angajatorii străini, agenţii de ocupare a forţei de muncă nu pot pretinde plata acestor servicii şi de la solicitanţii de locuri de muncă.
În situaţia în care agenţii de ocupare a forţei de muncă nu vor reuşi să ofere locuri de muncă în termenul convenit sau dacă înainte de expirarea duratei contractului de mediere beneficiarul acestui contract renunţă la mediere, tariful serviciilor de mediere va fi restituit parţial sau total potrivit clauzei de restituire din contractul de mediere.CONTRACTUL DE MUNCĂ
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.
La semnarea unui contract individual de muncă, trebuie să verifice dacă acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de destinație, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială.
A T E N T I O N A R E
– Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate.
– Verificați înregistrarea la inspectoratul teritorial de muncă a agentului de plasare.
– Acceptarea unor oferte de locuri de muncă prin intermediul netului sau a anunțurilor publicitare din presa scrisă, reprezintă un risc major asumat de persoana aflată în căutarea unui loc de muncă.
– Persoana care semnează un contract de mediere trebuie să citească cu atenţie conţinutul acestui document. Pentru orice sumă de bani achitată trebuie solicitată chitanţă. Atenție la durata pentru care se încheie contractul de mediere.
– Dacă tarifele de mediere sunt încasate de la angajatorii străini, agenţii de ocupare a forţei de muncă nu pot pretinde plata acestor servicii şi de la solicitanţii de locuri de muncă.
– Plata către agentul de ocupare a forţei de muncă în străinătate, a unor sume de bani fără încheierea unui contract de mediere, reprezintă un risc major asumat de persoana aflată în căutarea unui loc de muncă.
– Legislaţia prevede că agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate nu pot percepe alte garanţii sau comisioane în afara tarifului de mediere. Activitatea de mediere presupune efectuarea și a altor demersuri, în strictă legătură cu acest proces de mediere, respectiv întocmirea dosarului de personal al solicitantului locului de muncă, informarea cu privire la condițiile de muncă din țara de destinație, informarea prinvind drepturile și obligațiile din contractul de mediere.
– În situația în care în care agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate solicită sume de bani care nu sunt incluse în tariful de mediere, respectiv alte servicii decât cele cuprinse în contractul de mediere (întocmire “curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte), aceşti bani nu vă vor putea fi returnaţi dacă nu se găseşte un loc de muncă.
– Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a unei obligaţii ce decurge dintr-un contract de mediere sau contract de consultanță, nu intră în sfera relaţiilor de muncă, inspectorii de muncă neavând competenţa legală de a interveni în derularea unor raporturi juridice de altă natură, respectiv restituirea contravalorii tarifului achitat pentru serviciile oferite de agentul de ocupare a forţei de muncă sau de către consultant. În condiţiile în care, pentru recuperarea sumelor de bani achitate sunt identificarte elemente constitutive ale infracţiunii de înșelăciune, competența revine organelor de cercetare penală.
– Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea caluzelor contractului de muncă de către angajatorul constituit pe teritoriul altui stat, este de competența instituțiilor statului respectiv. Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.

ACCIDENT DE MUNCA SOLDAT CU DECESUL VICTIMEI

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
Evenimentul trebuia comunicat imediat de catre angajator la ITM, conform prevederilor Legii ssm nr.319/ 2006
-art. 27 (1) Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează:
a) inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele aşa cum sunt definite la art.5 lit.f);
b) asigurătorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
c) organelor de urmărire penală, după caz.
Cercetarea evenimentului produs se face de catre ITM. Nelucrand cu forme legale, probabil ca dupa cercetare se va declara accident din afara muncii, caz in care urmasii nu vor putea beneficia de despagubirile prevazute de Legea nr.346/ 2002 republicata in 2009
-art.18 Asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:
f) despăgubiri în caz de deces;
g) rambursări de cheltuieli.
Cercetarea penala a evenimentului produs se efectueaza de catre parchet si politie. In timpul cercetarii, urmasii victimei vor fi intrebati daca se constituie parte civila in dosar.
Urmasii pot deschide separat actiune in instanta civila impotriva celor gasiti responsabili cu producerea evenimentului.
Puteti face sesizari scrise la ITM, parchet si politie, cu nr. de inregistrare/ data, prin care sa solicitati sa vi se comunice stadiul cercetarii.
Perioada scursa de la producerea evenimentului si pana la zi este destul de scurta, iar cercetarea in caz de deces poate fi de durata.

SEMNALIZARE DE PROTECTIA MUNCII PE SANTIER

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
SEMNALIZARE SANTIER stiati ca dupa minerit (care din pacate este pe cale de disparitie) al doilea domeniu de activitate unde ponderea accidentelor de munca este in crestere, este domeniul constructiilor !
Ca urmare orice angajator care are lucratori pe santier este obligat sa acorde obligatoriu si gratuit EIP in concordanta cu riscurile existente la locul de munca si mai airesi obligatia semnalizari de securitate a zonei santierului!