Telefon: 0744.388.349 Program: 10:00 - 18:00 Blog

Facility management - administrare tehnică a clădirilor

Serviciile de facility management (administrare tehnica a clădirilor) oferite de PFA Nicolae GH Mihai si in colaborare sunt urmatoarele:

 • asigurarea mentenantei si a interventiilor de urgenta cu personal de specialitate calificat si autorizat la instalatiile electrice; termice; sanitare; ventilatie si climatizare;
 • autorizarea/reautorizarea instalatiilor si echipamentelor care intra sub incidenta ISCIR, respectiv cazane subpresiune, ascensoare de marfa si persoane; stivuitoare; elevatoare auto; mecanisme de ridicat; lize;
 • autorizarea/reautorizarea interna a personalului de deservire a instalatiilor si echipamentelor care intra sub incidenta ISCIR si anre cum ar fi: (manevranti;stivuitoristi;fochisti; electricieni; legator sarcina; macaragi);
 • coordonarea echipelor de mentenanta a instalatiilor si echipamentelor tehnice si urmarirea efectuarii reviziilor periodice;
 • intocmirea graficelor de revizii periodice conform cerintelor legislative in vigoare pentru fiecare tip de instalatie (ventilatie; termice; electrice);
 • intocmirea graficelor de tura pentru asigurarea personalului de intretinere si exploatare conform cerintelor legale;
 • verificarea permanenta a programului efectuarii reviziilor de intretinere a instalatiilor si echipamentelor tehnice din dotarea cladirii;
 • intocmirea anuala a planului de mentenanta a tuturor instalatiilor si echipamentelor care contine starea tehnica si gradul de uzura precum si masuri tehnice, organizatorice, costuri estimate; termene de executie; responsabili de executie, pentru reparatia si eventual inlocuirea acestora;
 • efectuarea verificarilor la instalatiile electrice si emiterea buletinului PRAM;
 • indrumare in obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu prin cunoasterea legislatiei in materie si colaborarea cu experti, arhitecti si verificatori de proiect in specialitatea siguranta la foc;
 • intocmirea planurilor de depozitare a substantelor periculoase, evacuare si interventie pentru situatii de urgenta;
 • intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere automata a incendiilor;
 • servicii de curatenie spatii interioare si exterioare click

Abonează-te la newsletter