Telefon: 0744.388.349 Program: 10:00 - 18:00 Blog

Medicina muncii

HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor in munca

Art. 8

Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt

 • (1) examenul medical la angajarea in munca;
 • (2) de adaptare;
 • (3) periodic;
 • (4) la reluarea activitatii;
 • (5) supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca

Prin supraveghere speciala se intelege examenul medical profilactic efectuat de catre medicul de medicina muncii, in vederea stabilirii aptitudinii in munca pentru lucratorii care se incadreaza in urmatoarele categorii: persoane cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani impliniti, persoane cu varsta de peste 60 de ani impliniti, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stangace, persoane cu vederea monoculara, persoane in evidenta cu boli cronice. Examenul medical al lucratorilor la angajarea in munca stabileste aptitudinea/aptitudinea conditionata/inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru profesia/functia si locul de munca in care angajatorul ii va desemna sa lucreze privind:

 • a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente in momentul examinarii si viitorul loc de munca;
 • b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol sanatatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca;
 • c) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol securitatea unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
 • d) existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia ii asigura servicii.

Art. 14

In functie de rezultatul examenului medical la angajarea in munca, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:

 • a) adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice si la starea de sanatate a lucratorului, in situatia prevazuta la art. 15 lit;
 • b) indrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri de munca;
 • c) includerea in circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita

Art. 15

Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru:

 • a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;
 • b) lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati;
 • c) lucratorii care isi schimba meseria sau profesia.

Art. 17

Fisa de aptitudine care finalizeaza examenul medical la angajarea in munca se completeaza numai de catre medicul de medicina muncii, in doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator.

Art. 20

Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor lucratorilor.

Art. 21

Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 1 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

Art. 28

Serviciile de medicina muncii participa la realizarea si implementarea programelor de informare, educare si formare profesionala cu privire la sanatatea si securitatea in munca pentru lucratorii la care s-a efectuat supravegherea sanatatii prin examene medicale profilactice.

Art. 29

(1) Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de mediu, medicii de medicina muncii desfasoara activitati de consiliere privind sanatatea si igiena ocupationala a lucratorilor si a reprezentantilor acestora din intreprindere si din comitetul de sanatate si securitate in munca, dupa caz, si colaboreaza cu organismele din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(2) Serviciul de medicina muncii care asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor va intocmi si va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde in principal concluziile evaluarii starii de sanatate a lucratorilor, precum si recomandari medicale privind promovarea sanatatii la locul de munca.

Abonează-te la newsletter