Standarde noi privind echipamentele sub presiune si recipientele simple sub presiune

Au fost modificate listele din 2016 ale standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele sub presiune și la recipientele simple sub presiune.

Pentru echipamentele sub presiune printre standardele actuale care le-au înlocuit cu cele europene se numără: *Sisteme de răcire și pompe de căldură. Condiții de securitate și de mediu. Partea 2: Proiectare, execuție, încercări, marcare și documentație *Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture de utilizare general *Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanșe de oțel *Bare de oțel inoxidabil pentru recipiente sub presiune *Sisteme de răcire și pompe de căldură. Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid. Cerințe, încercări și marcare Pentru recipientele sub presiune, standardele noi se aplică pentru: *Oțeluri pentru recipiente simple sub presiune. Condiții tehnice de livrare pentru table, benzi și bare *Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc și sudarea cu gaz a oțelurilor și sudarea cu arc a nichelului și a aliajelor de nichel. Amendament 1 și 2.

Lista standarde echipamente sub presiune

Lista standarde recipiente sub presiune

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *