Modificari la Normativul P118/2-2013 privind securitatea la incendiu a cladirilor

Au intrat în vigoare noile modificări aduse reglementării tehnice care vizează securitatea la incendiu a construcțiilor indicativ, normativul P 118/2-2013. Acestea vizează în special instalațiile de stingere.

Contractele pentru serviciile de proiectare încheiate până la 15 noiembrie se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora Printre prevederile modificate regăsim: * Construcțiile la care se realizează echiparea tehnică cu hidranți de incendiu interiori * Timpul teoretic de funcționare a instalației de hidranți interiori * Construcțiile care se vor echipa cu hidranți exteriori * Construcțiile care vor fi echipate cu instalații automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler * Caracteristicile urmărite la calitatea spumantului concentrat De asemenea, actul normativ prevede ca beneficiarul să realizeze, cel puțin semestrial, verificarea funcționării instalației sub presiune cu furtunul derulat complet. Verificarea va fi efectuată cu o persoană fizică sau juridică autorizată. Aceasta pentru a putea constata dacă: * nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri și crăpături pe întreaga lungime a furtunului; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuiește imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă; * dispozitivele de fixare sunt solide și nedeteriorate; * debitul de apă este continuu și suficient; * sistemul de derulare funcționează ușor; * țeava funcționează corespunzător.
modificari normativ P 118 2-2013

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *