Instructiuni de ssm pentru birou

Cuprins
Cap. 1. Dispozitii generale
1.1. Scop
1.2. Continutul si domeniul de aplicare a instructiunilor
1.3. Elementele sistemului de munca
1.4. Sarcini de serviciu
1.5. Mijloace de lucru
1.6. Mediu de lucru
Cap. 2. Riscuri potentiale de accidentare in desfasurarea activitatilor
Cap. 3. Masuri de disciplina muncii
Cap. 4. Prevederi specifice activitatilor
Cap.5. Activitati desfasurate la sediile sau punctele de lucru ale altor agenti economici / angajatori
Cap. 6. Prevederi specifice
Cap. 7. Instruirea lucratorilor

Cap. 1. Dispozitii generale
1.1. Scop
1.1.1. Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop eliminarea sau diminuarea actiunii factorilor de risc prezenti la nivelul fiecarui element al sistemului de munca (executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca).
1.1.2. Prezentele instructiuni proprii au fost elaborate in vederea:
– completarii si aplicarii reglementarilor de securitate si sanatate in munca in cadrul societatii;
– imbunatatirii conditiilor de munca, inlaturarii cauzelor care pot provoca accidente si imbolnaviri profesionale, prin aplicarea unor procedee moderne de securitate, folosirea rezultatelor cercetarilor stiintifice si prin organizarea corespunzatoare a muncii;
– stabilirii responsabilitatilor privind securitatea si sanatatea in munca.

1.2. Continutul si domeniul de aplicare a instructiunilor
1.2.1. Prezentele instructiuni cuprind un set de prevederi minimale si obligatorii, privind securitatea muncii salariatilor in raport cu sarcinile de serviciu pe durata programului de lucru.
1.2.2. Prin aplicarea si respectarea prevederilor din continut, se urmareste formarea unor deprinderi si a unui comportament adecvat realizarii in siguranta a sarcinilor de serviciu.
1.2.3. Prezentele instructiuni se aplica tuturor persoanelor – angajati, colaboratori, ce desfasoara activitati conform obiectului de activitate al societatii, indiferent de locatia acestora.

1.3. Elementele sistemului de munca
1.3.1. Personalul incadrat pentru prestarea activitatilor inscrise in profilul de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile legale stabilite prin Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare.
1.3.2. Incadrarea pe functii si/sau posturi de lucru corespunde pregatirii profesionale si competitivitatii fiecarui salariat corespunzator “fisei postului” ocupat in organigrama.
1.3.3. Personalul incadrat care urmeaza sa desfasoare activitati in cadrul societatii va fi repartizat la locurile de munca, numai dupa efectuarea examenelor medicale obligatorii, prevazute de reglementarile in vigoare ale Ministerului Sanatatii. Examenul medical se va realiza periodic si ori de cate ori lucratorii acuza simptome generale posibil a fi determinate de exercitarea profesiei.
1.3.4. Organizarea si desfasurarea instructajului de securitate si sanatate in munca se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
1.3.5. Conducerea societatii va asigura informarea lucratorilor asupra tuturor aspectelor de securitate si sanatate derivate din cerintele desfasurarii activitatii, precum si asupra masurilor aplicabile la locul de munca.
1.4. Sarcini de serviciu
1.4.1. Realizarea atributiilor de serviciu corespunzatoare functiei si postului ocupat de organigrama;
1.4.2. Utilizeaza echipamentul electronic in conditii ergonomice;
1.4.3. Anunta orice defectiune aparuta in timpul lucrului sefului ierarhic, remedierea efectuandu-se numai de personal autorizat;
1.4.4. Mentine ordine si curatenie in zona de lucru;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *